HOME
AJ verzeAdresa:
oddělení Neurofyziologie paměti
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Vídeňská 1083
142 20 - Praha 4

E-mail na vedoucího oddělení:
Ales.Stuchlik@fgu.cas.cz

E-mail na zástupce vedoucího oddělení:
Jan.Svoboda@fgu.cas.czÚVOD

Hlavní směry výzkumu:

Naše oddělení se dlouhodobě věnuje učení, paměti a kognitivním funkcím.

Např. schopnost orientace v prostoru je dnes považována
za typ tzv. deklarativní paměti
(tedy schopnost si pamatovat fakta a události).
Tato schopnost je dominantně narušena například
u Alzheimerovy nemoci, dalších demencí,
obsedantně-kompulzivní poruchy či schizofrenie.
To jsou navíc onemocnění, u nichž neznáme ani detailní
příčiny jejich vzniku, takže dodnes u těchto stavů léčíme vlastně pouze příznaky.
Pomocí neuroanatomických, neurofarmakologických, buněčných, molekulárních, behaviorálních
a molekulárních přístupů studujeme fungování mozku
ve vztahu k chování a to jak ve zdraví, tak nemoci.
Geneticky modifikovaní potkani postrádající protein Nogo-A, který brzdí růst nervových výběžků. Tato zvířata vykazují díky neurovývojové dysfunkci některé znaky poškození
paměti a také určité prvku schizofrenii podobného chování.


Model byl vytvořen ve spolupráci s CIMH Mannheim a ETH Curych.nahoru