HOME
AJ verze


Adresa:
oddělení Neurofyziologie paměti
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Vídeňská 1083
142 20 - Praha 4

E-mail na vedoucího oddělení:
Ales.Stuchlik@fgu.cas.cz

E-mail na zástupce vedoucího oddělení:
Jan.Svoboda@fgu.cas.cz


VÝUKOVÉ MATERIÁLY:Experimentální studium učení a paměti
Kurz z cyklu Pokroky v Neurovědách
prof. RNDr. Aleš Stuchlík, DSc.

Novinky v oblasti výzkumu kognitivních funkcí
Kurz z cyklu Pokroky v Neurovědách
RNDr. Štěpán Kubík, PhD.
NEUROBIOLOGIE CHOVÁNÍ A PAMĚTI (magisterský kurz pro PřF UK):

1. Obecné aspekty chování a paměti
prof. RNDr. Aleš Stuchlík, DSc.

2. Mechanismy paměti
prof. RNDr. Aleš Stuchlík, DSc.

3. Prostorová paměť
prof. RNDr. Aleš Stuchlík, DSc.

4. Neuropřenašeče a chování a paměť
prof. RNDr. Aleš Stuchlík, DSc.

5. Neuroanatomie chování a paměti
RNDr. Eduard Kelemen, PhD.

6. Metodika studia chování a paměti u zvířat
prof. RNDr. Aleš Stuchlík, DSc.

7. Paměť u lidí, neuropsychologie paměti
Mgr. Kamil Vlček, PhD.

8. Pokročilé techniky ve studiu učení a paměti
RNDr. Štěpán Kubík, PhD.

9. Elektrofyziologické metody a studium chování a paměti
RNDr. Eduard Kelemen, PhD.

10. Spánek
RNDr. Eduard Kelemen, PhD.


nahoru