HOME
AJ verze


Adresa:
oddělení Neurofyziologie paměti
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Vídeňská 1083
142 20 - Praha 4

E-mail na vedoucího oddělení:
Ales.Stuchlik@fgu.cas.cz

E-mail na zástupce vedoucího oddělení:
Jan.Svoboda@fgu.cas.cz

GRANTY:2017

AZV 15-34524A – Horáček, Stuchlík
Pathophysiological constituents of neuronal circuits in OCD:
Translational study targeting glutamatergic regulation in the anterior cingulate cortex

GAČR 16-076905 – Vlček
Dynamics of cognitive processes during spatial reference frames usage

GAČR 16-133995 - Kubík
Maternal separation in a model of early life stress-induced psychosis

5310 - Centrum excelence GAČR PEN - Vyklický
Projekt excelence v oblasti neurověd

206 - Centrum kompetence TAČR - Vyklický
Centrum vývoje originálních léčiv

Horizon 2020, ID-EPTRI, European Paediatric Translational Research Infrastructure.
H2020-INFRADEV-2016-2017
(Development and long-term sustainability of new pan-European research infrastructures)

AZV 17-30833A (Stuchlík, Petrásek) 2017-2020
Role of frontotemporal crosstalk in cognitive coordination and flexibility deficits in schizophrenia:
A translational study

GACR 17-04047S (Stuchlik, Horacek) 2017-2019
Dysfunctions of attractor networks in schizophrenia and obsessive-compulsive disorder:
Translational tests of dynamic systems hypothesisUkončené projekty:

LH14053 - Stuchlik, Warren H Meck (Duke University USA)
Fourth dimension in space? Integration of temporal and spatial processing in the brain

GAČR 14-03627S – Stuchlík, 2014-2016
Hippocampus, neocortex, and navigation in the moving world: from structures to neurons

GAČR 14-20613S - Valeš, 2014-2016
Význam excitotoxických účinků glutamátu v rozvoji časného perinatálního insultu

405 - IGA MZ ČR NT13386 - Stuchlík, 2012-2015
Vývoj diagnostických testů pro stanovení kognitivního deficitu u pacientů
se schizofrenií na základě studia narušení prostorové navigace v animálním
modelu onemocnění

408 - IGA MZ ČR NT/13403 - Valeš, 2012-2015
Úloha mTOR (mammaliantargetorrapamycin) signální dráhy v antidepresivním
účinku ketaminu a antidepresiv u pacientů s depresivní poruchou: translační studie

156 - AV ČR M200111204 – Stuchlík, 2012-2015
Role neurogeneze v dospělosti v behaviorální separaci a v prevenci interference
paměťových stop

332 - FP7-PEOPLE M. C. International Reintegration Grant – Kubík, 2010-2014
/////- Téma meziakademické spolupráce mezi AV ČR a Polskou akademií věd   (Wesierska, Stuchlík)
         Spatial navigation and cognitive functions: from basic research to applications

540 - GAČR P303-10-J032 – Stuchlík, 2010-2012
576 - GAČR P303/10/P191 – Kubík, 2010-2012
516 - GA ČR 309/09/0286, Stuchlík, 2009-2011
432 - IGA MZd NS 10365-3, Valeš, 2009 - 2011
9203 - Centrum Neuropsychiatrických Studií (MŠMT CR 1M0517), 2010-2011
9205 - Centrum Neurověd (MŠMT CR LC554), 2010-2011

522 - GA ČR 309/09/1053, Vlček
331 - Teddy EU, Bureš
131 - GAAV KJB 5001 110704, Nekovářová
430 - IGA MZd NR/9178-3, Valeš
431 - IGA MZd NR/9180-3, Valeš
518 - GA ČR 309/07/0341, Stuchlík